Open data

Open data

Toon alle openbare zaak data


applicatie ztc

GET https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen HTTP 200
?catalogus=https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/catalogussen/f7afd156-c8f5-4666-b8b5-28a4a9b5dfc7

Verzoek
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiIsImNsaWVudF9pZGVudGlmaWVyIjoiZGVtby1hcHAtS0syQ0c2OU5UclNOIn0.eyJpc3MiOiJkZW1vLWFwcC1LSzJDRzY5TlRyU04iLCJpYXQiOjE2NjEzMjk2MTcsImNsaWVudF9pZCI6ImRlbW8tYXBwLUtLMkNHNjlOVHJTTiIsInVzZXJfaWQiOiJhbm9ueW1vdXMiLCJ1c2VyX3JlcHJlc2VudGF0aW9uIjoiQW5vbnltb3VzIn0.ADjTA7tYjW05ucE8dYbZ5KH7cXfPZngmuMa1MQOsAIM

None
Antwoord
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Api-Version: 1.2.1
Content-Length: 16681
Content-Type: application/json
Referrer-Policy: same-origin
Strict-Transport-Security: max-age=63072000
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: DENY
Date: Mon, 20 Mar 2023 21:14:25 GMT

{'count': 5, 'next': None, 'previous': None, 'results': [{'aanleiding': 'Van de rechtsprekende instantie is een ' 'beroepschrift (of de mededeling dat een ' 'beroepschrift is ingediend) ontvangen tegen een ' 'genomen besluit.', 'beginGeldigheid': '2019-09-12', 'beginObject': None, 'besluittypen': [], 'broncatalogus': {'domein': None, 'rsin': None, 'url': None}, 'bronzaaktype': {'identificatie': None, 'omschrijving': None, 'url': None}, 'catalogus': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/catalogussen/f7afd156-c8f5-4666-b8b5-28a4a9b5dfc7', 'concept': False, 'deelzaaktypen': [], 'doel': 'Het bij de rechtsprekende instantie verdedigen van een ' 'genomen besluit.', 'doorlooptijd': 'P1D', 'eigenschappen': [], 'eindeGeldigheid': None, 'eindeObject': None, 'gerelateerdeZaaktypen': [], 'handelingBehandelaar': 'Behandelen', 'handelingInitiator': 'Indienen', 'identificatie': '13', 'indicatieInternOfExtern': 'extern', 'informatieobjecttypen': [], 'omschrijving': 'Beroep behandelen', 'omschrijvingGeneriek': 'Beroep behandelen', 'onderwerp': 'Beroepschrift', 'opschortingEnAanhoudingMogelijk': True, 'productenOfDiensten': ['http://example.com'], 'publicatieIndicatie': False, 'publicatietekst': '', 'referentieproces': {'link': '', 'naam': 'TODO'}, 'resultaattypen': [], 'roltypen': [], 'selectielijstProcestype': '', 'servicenorm': None, 'statustypen': ['https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/f1eab4ef-d416-41c9-a96a-71c6347ead8d', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/4ec24a36-b685-4528-a45a-183ffc983192', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/18f20ddb-bdb6-4046-b096-5fc2b9643379', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/a7c66747-fdca-44c8-ae91-0d92db8028be', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/9944668b-ec4e-492f-88b9-cc301c7b84bf', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/40bf75da-e438-4e4e-9a02-73eca7874edd', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/74ffd87c-0852-4f12-b5ff-faed9968da55'], 'toelichting': 'Onderhavig zaaktype wordt gebruikt voor het ' 'verdedigen van een besluit in beroep, in hoger ' 'beroep en in zaken waarin eiser zich verzet ' 'tegen de uitspraak na vereenvoudigde ' 'behandeling.\r\n' '\r\n' 'Het beroepschrift is door de partij die het ' 'besluit bestrijdt gericht aan de rechtsprekende ' 'instantie en ter verweer doorgestuurd naar de ' 'zaakbehandelende organisatie.\r\n' '\r\n' 'Alle in dit zaaktype genoemde termijnen zijn ' 'louter indicatief. In elke zaak van dit zaaktype ' 'zal de rechtsprekende instantie de termijnen ' 'stellen die de zaakbehandelende organisatie ' 'dient te volgen.\r\n' '\r\n' 'Als een ander bevoegd gezag de verweerder is in ' 'de beroepzaak en aan de zaakbehandelende ' 'organisatie vraagt om een bijdrage aan het ' 'verweer, dan is sprake van een zaak van het ' 'zaaktype ‘Advies verstrekken’.', 'trefwoorden': [], 'url': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/a597514a-bf66-4649-bb2c-10404402f289', 'verantwoordelijke': 'TODO', 'verantwoordingsrelatie': [], 'verlengingMogelijk': True, 'verlengingstermijn': 'P1D', 'versiedatum': '2019-09-12', 'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar', 'zaakobjecttypen': []}, {'aanleiding': 'Er is een bezwaarschrift ontvangen tegen een door ' 'het bevoegd gezag genomen besluit (niet zijnde ' 'een besluit met betrekking tot personeelszaken, ' 'belastingen en schadevorde\xadrin\xadgen).', 'beginGeldigheid': '2019-09-12', 'beginObject': None, 'besluittypen': [], 'broncatalogus': {'domein': None, 'rsin': None, 'url': None}, 'bronzaaktype': {'identificatie': None, 'omschrijving': None, 'url': None}, 'catalogus': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/catalogussen/f7afd156-c8f5-4666-b8b5-28a4a9b5dfc7', 'concept': False, 'deelzaaktypen': [], 'doel': 'Het nemen van een beslissing op een ontvangen ' 'bezwaarschrift.', 'doorlooptijd': 'P84D', 'eigenschappen': [], 'eindeGeldigheid': None, 'eindeObject': None, 'gerelateerdeZaaktypen': [], 'handelingBehandelaar': 'Behandelen', 'handelingInitiator': 'Indienen', 'identificatie': '16', 'indicatieInternOfExtern': 'extern', 'informatieobjecttypen': ['https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/informatieobjecttypen/6853f82c-b127-4554-9393-4a59f63ac435', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/informatieobjecttypen/7a6b34d5-e578-4ef1-80d2-fabb9f3c1df6'], 'omschrijving': 'Bezwaar behandelen', 'omschrijvingGeneriek': 'Bezwaar behandelen', 'onderwerp': 'Bezwaar', 'opschortingEnAanhoudingMogelijk': True, 'productenOfDiensten': ['http://example.com'], 'publicatieIndicatie': False, 'publicatietekst': '', 'referentieproces': {'link': '', 'naam': 'TODO'}, 'resultaattypen': ['https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/resultaattypen/ee007c63-f4ec-410c-8e99-f5668b2be13a', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/resultaattypen/91938b54-a2e8-4c3a-ab08-7250dba7608c', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/resultaattypen/546b605a-23d0-4d0e-808d-87971d776f3d'], 'roltypen': [], 'selectielijstProcestype': 'https://referentielijsten-api.vng.cloud/api/v1/procestypen/9ac48c4c-9225-4d89-a85c-178d479224c0', 'servicenorm': 'P84D', 'statustypen': ['https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/1b30100d-5ae8-4c4a-966e-b7d95b304200', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/8c95dd15-9b9c-43e2-bc7c-ea41a3c708ee', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/637d5dd0-8251-4de0-b4f1-9f697a373a51', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/5a578efb-a7af-440c-ab80-4a4a59959c24', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/561d6873-a990-4074-93f3-e4f491d37abf', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/b9aac0d0-a61b-465e-b5d6-aa4b4cd76706', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/fd9c97c2-7076-4c64-b47e-baec46de745a', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/613eac26-b5a3-4aeb-8ef2-ea93f24cf483'], 'toelichting': 'Een zaak van dit type betreft één van twee ' 'procedures, vanaf het moment dat er een ' 'bezwaarschrift binnenkomt tot het moment dat er ' 'door het bestuur een besluit is genomen inzake ' 'het bezwaarschrift. Na ontvangst van het bezwaar ' 'gaan er parallel twee procedures lopen:\r\n' '\r\n' 'De advisering op het bezwaar door de ' 'Adviescommissie Bezwaar(schriften), en\r\n' 'De behandeling van het bezwaar door het bevoegd ' 'gezag waarin zij het bestreden besluit verdedigt ' 'vanuit het perspectief van de ' 'VTH-taakstelling.\r\n' 'Aangezien beide partijen, Adviescommissie ' 'Bezwaar(schriften) en bevoegd gezag, hun eigen ' 'verantwoordelijkheden hebben, betreft dit twee ' 'zaken. Het voorliggende zaaktype betreft de ' 'behandeling door het bevoegd gezag ad 2. De ' 'behandeling door de Adviescommissie ' 'Bezwaar(schriften) betreft een zaak van een ' 'ander zaaktype. Kenmerkend is dat beide zaken ' 'met elkaar interfereren.\r\n' '\r\n' 'Dit bezwaar-zaaktype is hier beschreven vanuit ' 'het perspectief van de VTH-taakstelling. In ' 'algemene zin is het mogelijkerwijs ook ' 'toepasbaar voor de behandeling van bezwaren op ' 'andere domeinen (personeelszaken, belastingen, ' 'schadevorde\xadrin\xadgen e.d.).', 'trefwoorden': [], 'url': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/a4e66c53-2c7d-4693-8886-adef40c4adc8', 'verantwoordelijke': 'TODO', 'verantwoordingsrelatie': [], 'verlengingMogelijk': True, 'verlengingstermijn': 'P42D', 'versiedatum': '2019-09-12', 'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar', 'zaakobjecttypen': []}, {'aanleiding': 'Een burger, bedrijf of andere ' 'overheidsorganisatie verzoekt om de inbreng van ' 'expertise of de eigen organisatie verzoekt om de ' 'inbreng van expertise (advies op projectplan), ' 'waarbij die inbreng vanuit een zelfstandige zaak ' 'geleverd wordt.', 'beginGeldigheid': '2019-09-24', 'beginObject': None, 'besluittypen': [], 'broncatalogus': {'domein': None, 'rsin': None, 'url': None}, 'bronzaaktype': {'identificatie': None, 'omschrijving': None, 'url': None}, 'catalogus': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/catalogussen/f7afd156-c8f5-4666-b8b5-28a4a9b5dfc7', 'concept': False, 'deelzaaktypen': [], 'doel': 'Het (vroegtijdig) inbrengen van kennis, inzicht en ' '(voorlopige) standpunten voor een onderhanden of ' 'mogelijk toekomstige beoordeling van plannen, aanvragen ' 'e.d.', 'doorlooptijd': 'P56D', 'eigenschappen': ['https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/eigenschappen/7bf9435e-447e-42fe-8236-c6911332d945', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/eigenschappen/16909b1c-c89e-4712-967a-4781c24c508b', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/eigenschappen/6256b041-f76e-4125-8be4-f91fe9fefb23'], 'eindeGeldigheid': None, 'eindeObject': None, 'gerelateerdeZaaktypen': [], 'handelingBehandelaar': 'Verstrekken', 'handelingInitiator': 'Aanvragen', 'identificatie': '2', 'indicatieInternOfExtern': 'extern', 'informatieobjecttypen': [], 'omschrijving': 'Advies verstrekken (informeel) / Vooroverleg ' 'voeren', 'omschrijvingGeneriek': 'Advies verstrekken (informeel)', 'onderwerp': 'Advies (formeel)', 'opschortingEnAanhoudingMogelijk': False, 'productenOfDiensten': ['http://example.com'], 'publicatieIndicatie': False, 'publicatietekst': '', 'referentieproces': {'link': '', 'naam': 'TODO'}, 'resultaattypen': [], 'roltypen': ['https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/roltypen/0f75adf4-b8f5-4756-8c9f-587a9f8b43b4', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/roltypen/14c58c9e-4b8c-4dca-a657-604fb51b3cb2', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/roltypen/cb180749-18bd-4fe0-b288-78981099099c', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/roltypen/72fdc21b-bdd1-46f2-8faf-91f43c5986f1', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/roltypen/9b75fffb-8851-4ade-a6a1-42becf5fba2f'], 'selectielijstProcestype': '', 'servicenorm': None, 'statustypen': ['https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/f4bd579a-cf30-41cc-844b-7707519f32c9', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/9421d8ba-e23b-48d8-a948-b2780865770c', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/77cc7f8b-2d49-4aba-81c0-963d83eaacf6', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/617a812b-6f4e-40d1-8339-c1ed3a5b90d6'], 'toelichting': 'Een informeel advies is richtinggevend en ' 'vrijblijvend en heeft geen wettelijke basis, in ' 'tegenstelling tot een zaak van het type "Advies ' 'verstrekken", waarbij het advies gebaseerd is op ' 'wettelijke bevoegdheden en waarvan de uitkomsten ' 'niet vrijblijvend zijn.\r\n' '\r\n' 'Het informeel advies kan bijvoorbeeld ' 'betreffen:\r\n' '\r\n' 'het vooroverleg zoals dat veelal voorafgaat aan ' 'de aanvraag voor een vergunning of de indiening ' 'van een melding activiteit.\r\n' 'de beoordeling van stedenbouwkundige plannen, ' 'inrichtingsschetsen e.d. in het kader van het ' 'toetsen van (ontwerp) ruimtelijk plan.\r\n' 'een intern advies: interne advisering betreft ' 'met name de inbreng van expertise ten behoeve ' 'van beleidsontwikkeling, beheer/onderhoud en ' 'uitvoeringsprojecten.', 'trefwoorden': ['advies'], 'url': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/a10cbad9-2009-4b40-b255-6e863c9093a0', 'verantwoordelijke': 'TODO', 'verantwoordingsrelatie': ['TODO'], 'verlengingMogelijk': True, 'verlengingstermijn': 'P1D', 'versiedatum': '2019-09-24', 'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar', 'zaakobjecttypen': []}, {'aanleiding': 'De zaakbehandelende organisatie heeft een ' 'aanvraag voor een vergunning ontvangen, of start ' 'zelf ambtshalve een traject voor het wijzigen of ' 'intrekken van een beschikking, waarop een ' 'reguliere procedure (Titel 4.1 Algemene wet ' 'bestuursrecht) van toepassing is.', 'beginGeldigheid': '2019-09-12', 'beginObject': None, 'besluittypen': [], 'broncatalogus': {'domein': None, 'rsin': None, 'url': None}, 'bronzaaktype': {'identificatie': None, 'omschrijving': None, 'url': None}, 'catalogus': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/catalogussen/f7afd156-c8f5-4666-b8b5-28a4a9b5dfc7', 'concept': False, 'deelzaaktypen': [], 'doel': 'Een besluit nemen op een aanvraag voor een vergunning, ' 'ontheffing of vergelijkbare beschikking op basis van ' 'een beoordeling van die aanvraag in een reguliere ' 'procedure.', 'doorlooptijd': 'P56D', 'eigenschappen': ['https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/eigenschappen/46b722ba-7f58-4268-96ba-496d41efde95'], 'eindeGeldigheid': None, 'eindeObject': None, 'gerelateerdeZaaktypen': [], 'handelingBehandelaar': 'Behandelen', 'handelingInitiator': 'Aanvragen', 'identificatie': '10', 'indicatieInternOfExtern': 'extern', 'informatieobjecttypen': ['https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/informatieobjecttypen/e277cfd4-39e6-4ff1-b970-7563fc6d4cba', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/informatieobjecttypen/2dc91a92-bb02-457b-8a77-38183a631965', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/informatieobjecttypen/f483d84d-4208-4371-9dbe-aa0b35af47ac', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/informatieobjecttypen/e047ceca-2396-41f3-8231-3e464f261378', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/informatieobjecttypen/dcabe304-5e66-4f11-9595-003521325fa9', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/informatieobjecttypen/7ce02c65-e79e-44f4-a7d7-99bbc4e46d2e', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/informatieobjecttypen/5173d73e-ab59-4e66-ae34-1cdbe9342ffe', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/informatieobjecttypen/ca525033-cfe6-4706-ab80-1d753152e4c0'], 'omschrijving': 'Aanvraag beschikking regulier behandelen', 'omschrijvingGeneriek': 'Vergunningaanvraag regulier behandelen', 'onderwerp': 'Vergunning reguliere procedure', 'opschortingEnAanhoudingMogelijk': True, 'productenOfDiensten': ['http://example.com'], 'publicatieIndicatie': True, 'publicatietekst': '', 'referentieproces': {'link': 'http://www.gemmaonline.nl/index.php/Id-vivo-0900', 'naam': 'Behandelen aanvraag vergunning'}, 'resultaattypen': [], 'roltypen': ['https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/roltypen/68756e5a-c864-4420-8238-fa1573bb8bcd', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/roltypen/577da72d-67dc-46a0-a4af-d0117ae09f32', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/roltypen/d042b29f-3e5a-4abe-97a5-29d2f3b340d2', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/roltypen/f51fb269-2419-4d6f-8df0-0a4810f2c509', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/roltypen/fc0c7e07-6858-48ec-859f-5dea3e35864b', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/roltypen/830da046-f657-4d06-bf66-d828becb9bac', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/roltypen/8874f06a-f5f1-4cf0-ab30-a322e6a8c832'], 'selectielijstProcestype': '', 'servicenorm': 'P56D', 'statustypen': ['https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/392b95e2-bef2-4dc2-97a8-50b2fd7f38d8', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/206b4b40-333f-4147-82ad-8a07dd2e88ba', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/65a71789-7ab5-4b4a-8a20-f5e0e9c069b1', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/333fab54-09bd-44a4-94b4-c7809e736851', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/b4c10729-959a-4287-90de-ada4ac5d0940'], 'toelichting': 'Tijdens de intake wordt geverifieerd of de ' 'aanvraag in een reguliere procedure behandeld ' 'kan worden. Is dit niet mogelijk dan betreft het ' 'een zaak van het type ´Aanvraag beschikking ' 'uitgebreid behandelen´. Ook kan geconstateerd ' 'worden dat volstaan kan worden met het ' 'behandelen als melding met een zaak van het type ' '‘Melding activiteit behandelen’.', 'trefwoorden': ['vergunning', 'regulier'], 'url': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/e097a5c3-1a32-465f-a82a-93a76f29216f', 'verantwoordelijke': 'Behandelaar', 'verantwoordingsrelatie': [], 'verlengingMogelijk': True, 'verlengingstermijn': 'P42D', 'versiedatum': '2019-09-12', 'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar', 'zaakobjecttypen': []}, {'aanleiding': 'verhuismelding', 'beginGeldigheid': '2019-06-25', 'beginObject': None, 'besluittypen': [], 'broncatalogus': {'domein': None, 'rsin': None, 'url': None}, 'bronzaaktype': {'identificatie': None, 'omschrijving': None, 'url': None}, 'catalogus': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/catalogussen/f7afd156-c8f5-4666-b8b5-28a4a9b5dfc7', 'concept': False, 'deelzaaktypen': [], 'doel': 'Een burger van een adres naar een andere adres te ' 'verhuizen', 'doorlooptijd': 'P5D', 'eigenschappen': ['https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/eigenschappen/eb30bd68-082b-4700-b6db-737bdd5fc46e'], 'eindeGeldigheid': None, 'eindeObject': None, 'gerelateerdeZaaktypen': [], 'handelingBehandelaar': 'behandelen', 'handelingInitiator': 'melding', 'identificatie': '2', 'indicatieInternOfExtern': 'extern', 'informatieobjecttypen': [], 'omschrijving': 'Verhuizing', 'omschrijvingGeneriek': '', 'onderwerp': 'Verhuizing', 'opschortingEnAanhoudingMogelijk': False, 'productenOfDiensten': ['https://example.com/product'], 'publicatieIndicatie': True, 'publicatietekst': '', 'referentieproces': {'link': '', 'naam': 'TEST'}, 'resultaattypen': [], 'roltypen': [], 'selectielijstProcestype': 'https://referentielijsten-api.vng.cloud/api/v1/procestypen/3030daa1-d516-4cd9-8276-ef0977e32b20', 'servicenorm': None, 'statustypen': ['https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/4211986c-67c0-4a20-9441-4a747a21a15e', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/6e8b1330-7bda-48aa-af2c-d2effbc16f1b', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/e64687dd-59f1-4805-8b5c-b6478c0dc97c', 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/statustypen/a6e55be2-96ec-4c7a-9bd8-a1ff3d22cf41'], 'toelichting': '', 'trefwoorden': [], 'url': 'https://catalogi-api.vng.cloud/api/v1/zaaktypen/51f89538-6920-4175-8669-47d16806b354', 'verantwoordelijke': '?', 'verantwoordingsrelatie': [], 'verlengingMogelijk': False, 'verlengingstermijn': None, 'versiedatum': '2019-06-25', 'vertrouwelijkheidaanduiding': 'openbaar', 'zaakobjecttypen': []}]}