Demo applicaties

De demo applicaties maken gebruik van 1 of meer van de Zaakgericht werken API's.

  Componenten
Burger Applicatie ZRC ZTC DRC BRC NC VRL BRP
Melding Openbare Ruimte
Open data
Mijn Gemeente
  Componenten
Gemeente Applicatie ZRC ZTC DRC BRC NC VRL BRP
Zaakafhandelcomponent (ZAC)
Archiveren
Selectielijst

Configuratie API Status

Beheer